Monthly Archives

kwiecień 2023

Nowe certyfikaty ISO

By | Aktualnosci

EDBAK Sp. z o.o. ustanowiła, wdrożyła, utrzymuje i ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania, w tym procesy i ich wzajemne oddziaływanie, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Wszystkie posiadane przez nas certyfikaty można zobaczyć w zakładce O NAS / Certyfikaty

Normy ISO 14001 i 45001 to standardy międzynarodowe, które określają wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy w organizacjach. Oba standardy są ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Norma ISO 14001 dotyczy zarządzania środowiskowego. Określa ona wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, który pozwala organizacjom na identyfikację, monitorowanie i kontrolę wpływu ich działalności na środowisko. Standard ten jest ważny dla firm, które chcą zminimalizować swoje negatywne oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie spełnić wymagania klientów oraz przepisów prawnych.

Norma ISO 45001 dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy. Standard ten określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który pozwala organizacjom na identyfikację, monitorowanie i kontrolę ryzyka związanego z pracą oraz promowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Standard ten jest ważny dla firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz uniknąć wypadków i chorób zawodowych.

Oba standardy mają wiele wspólnych elementów. Oba wymagają od organizacji, aby dokonały oceny ryzyka i określiły cele związane z zarządzaniem środowiskowym i bezpieczeństwem pracy. W obu przypadkach organizacje muszą również monitorować swoje wyniki i poddawać się regularnym audytom.

Wdrożenie normy ISO 14001 lub ISO 45001 przynosi wiele korzyści dla organizacji. Poprawia efektywności działań, zmniejsza koszty i zwiększa konkurencyjność. Wdrożenie tych standardów poprawia wizerunek firmy i wpływa pozytywnie na zaangażowanie pracowników.

Podsumowując, normy ISO 14001 i ISO 45001 są ważne dla organizacji, które chcą działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu. Wdrożenie tych standardów pomaga organizacjom w osiągnięciu celów związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy, a także przynosi wiele korzyści ekonomicznych, wizerunkowych.

Uzyskanie tych certyfikatów świadczy o tym, że firma spełnia wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. To potwierdzenie wysokiej jakości działań firmy w tych obszarach, a to przekłada się na wzmocnienie jej wizerunku i zaufania klientów.

Cieszymy się niezmiernie, że dzięki uzyskaniu tych certyfikatów Edbak zwiększa swoją konkurencyjność na rynku 🙂