WARTOŚCI

PARTNERSTWO


Szanujemy każdego pracownika i klienta. Poświęcamy czas na uważne słuchanie oraz partnerskie rozmowy. Wspieramy się wzajemnie i stanowimy jedną drużynę, która ma wspólny cel. Dzięki efektowi synergii działamy w sposób zorganizowany, spójny i skuteczny. Cieszą nas wspólna praca i sukcesy – dzięki temu osiągamy silną pozycję lidera na rynku i stajemy się dynamicznie rozpoznawalną marką. To nobilituje.

PROAKTYWNE ZANGAŻOWANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Angażujemy kadrę w decyzje dotyczące funkcjonowania całego zakładu produkcyjnego. Każdy pracownik bierze odpowiedzialność za działania w swoim zakresie obowiązków (extreme ownership). Przekłada się to na większe zaangażowanie oraz motywację – w efekcie, pracownicy uczestniczą proaktywnie w autentycznym rozwoju firmy.

DOSKONALENIE I ROZWÓJ

Nieprzerwanie od 30 lat doskonalimy rzemiosło, które stawia przed branżą tak wiele wyzwań. Ciągle szukamy nowych dróg rozwoju, szkolimy rzetelnie pracowników, udoskonalamy i optymalizujemy procesy produkcyjne. Jesteśmy silni lokalnie i rozpoznawalni globalnie. Napawa nas to dumą i pokorą. Wciąż szukamy nowych rynków zbytu, tworzymy nowe produkty. Inwestujemy w nowoczesne technologie, pamiętając o tradycji.

PROFESJONALIZM

Dążymy do wytyczonych celów i sumiennie przestrzegamy wspólnie ustalonych zasad. Zawsze odnosimy się z szacunkiem do innych osób, kolegów z pracy, klientów i dostawców. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że firmę tworzą ludzie dlatego dbamy, aby każdy pracownik organizacji był na właściwym miejscu, czuł się niezastąpiony. Takie podejście integruje i angażuje całą społeczność zakładu a w oczach naszych partnerów biznesowych jesteśmy wiarygodnym producentem i dostawcą znakomitych rozwiązań.

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

Dbamy o to, aby być organizacją kreatywną i innowacyjną w zakresie oferowanych produktów oraz rozwiązań. Dokładamy wszelkich starań, aby technologia produkcji była na najwyższym poziomie a przedsiębiorstwo było zarządzane w sposób etyczny, ekonomiczny oraz nowoczesny. Tworzymy użyteczne produkty i rozwiązania, które łączą człowieka z technologią. Wspieramy przyszłość.