EDBAK Sp. z o.o.
Piotrowice 186
23-107 Strzyżewice

tel. +48815628119
fax. +48815628119 wew. 129
e-mail: info@edbak.pl

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 713-288-12-19
Numer KRS: 0000230206
Wysokość kapitału zakładowego: 1 050 000,00 PLN
BDO: 000041927

Dział Wycen i Kalkulacji Zleceń
tel. +48815628119 (wew. 106 lub 115)
fax. +48815628119 wew. 129

Zapytania związane z usługami (cięcie laserowe,piłą,gilotyną,gięcie, spawanie, szkiełkowanie):
zapytania.kooperacja@edbak.pl

Zamówienia usługowe:
zamowienia.kooperacja@edbak.pl

Specyfikacja składnia zleceń do wyceny POBIERZ

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości