POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Edbak Sp. z o.o. (dalej „Edbak”).

Gromadzenie danych osobowych

EDBAK gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w zakresie realizacji celów biznesowych. W momencie rejestracji kontrahenta, zapisu do newslettera bądź wypełniania innego formularza na naszej stronie Twoje dane w zaszyfrowanej formie przekazywane są naszej organizacji w celu zapobiegnięcia ich udostępnieniu nieupoważnionym osobom trzecim. Wszystkie dane przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Dostęp do gromadzonych danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy EDBAK. Osoby te posiadają niezbędną wiedzę w zakresie polityki prywatności.

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji procesów biznesowych Edbak. W ramach naszej działalności, w celu wypełniania naszych zadań współpracujemy także z zewnętrznymi usługodawcami – takimi jak dostawcy IT, firmy doradcze, kancelarie prawne, kooperanci. Szczegółowe informacje na temat Danych osobowych przetwarzanych przez Edbak umieszczone zostały w klauzuli informacyjnej RODO. Na mocy umowy z EDBAK usługodawcy są zobowiązani do wykorzystywania otrzymywanych danych osobowych wyłącznie w zakresie dopuszczonym jej zapisami. Niniejszym zapewniamy, że nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych innym firmom bądź organizacjom w celach komercyjnych. W żadnych okolicznościach Państwa dane kontaktowe nie zostaną przez nas wykorzystane w jakimkolwiek celu bez Państwa zgody.

Zapamiętywanie adresu IP

Możliwość korzystania ze strony EDBAK wiąże się z koniecznością czasowego zarejestrowania adresu IP. Tego typu informacje wykorzystujemy do oceny użyteczności naszej strony oraz jej optymalizacji. Adres IP to ważny na całym świecie unikalny identyfikator komputera składający się z czterech ciągów znaków oddzielonych separatorami dziesiętnymi. Jako użytkownicy prywatni nie posiadają Państwo stałego adresu IP, jako że adresy te są przypisywane tymczasowo przez dostawcę Internetu w ramach jednej sesji. Mimo to zasadniczo istnieje możliwość przypisania danych użytkownika za pomocą tego źródła, wykorzystując statyczny adres IP. Strona zawiera linki do serwisów takich jak Twitter czy Facebook. Fundacja EDBAK nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez wskazane strony trzecie. Strony trzecie nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez witrynę EDBAK. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

Google Analytics, Google Tag Manager oraz pliki cookies

EDBAK na stronie https://edbakproav.com/ korzysta z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka” (ang. cookies) – pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających stronę EDBAK, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem strony oraz Internetu jako takiego. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html. Pragniemy podkreślić, że w celu gromadzenia anonimowych adresów IP (tzw. „maskowanie IP”) Google Analytics na niniejszej stronie zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”. Możecie Państwo zablokować instalację ciasteczek na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Zaznaczamy jednak, że w takim wypadku niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Korzystając z tej strony zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Google danych na swój temat w opisany powyżej sposób oraz na wskazane powyżej potrzeby. Możecie Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych wygenerowanych przez ciasteczka oraz związanych z użytkowaniem przez Państwa strony (włączając adres IP), a także przetwarzaniu tych danych pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod niniejszym adresem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Na stronie https://edbak.com/ korzystamy z Google Tag Manager. Informacje na temat sposobu działania usługi znajdą Państwa pod niniejszymi adresami: (https://static.googleusercontent.com/media/www.google.pl/pl/pl/intl/pl/tagmanager/pdfs/google-tag-manager-factsheet.pdf) oraz (https://static.googleusercontent.com/media/www.google.pl/pl/pl/intl/pl/tagmanager/pdfs/google-tag-manager-technical-factsheet.pdf).

Mailchimp

Gromadzimy adresy e-mail przy użyciu platformy Mailchimp – szczegóły: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Wtyczki społecznościowe

Nasza strona wykorzystuje jedynie odnośniki do Facebook i YouTube. Nie używamy wtyczek pozwalających np. na użycie mechanizmu polubień („lajkowania”).

Pytania i uwagi

Masz pytanie dotyczące polityki prywatności? Napisz do naszego Specjalisty ds. ochrony danych na adres: [email protected].