CASE STUDY 

Pośród różnych hiszpańskich przysłów jest jedno, które bardzo cenię: