Firma Edbak Sp z o.o. kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie realizacji pogłębionych badań marketingowych oraz usług doradczych prowadzących do internacjonalizacji firmy Edbak w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie_Ofertowe_Edbak_18.09.2017

ZAŁĄCZNIK_1+_2