parp_logo_3

Firma Edbak Sp z o.o. kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Modelu biznesowego internacjonalizacji w ramach Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Edbak

Załącznik nr 1 Standard tworzenia MBI

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych