Edbak Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup usługi doradczej w zakresie realizacji pogłębionych badań marketingowych oraz usług doradczych prowadzących do internacjonalizacji firmy na rynek brytyjski dokonała wyboru najkorzystniejszej ofert złożonej przez PwC Polska.