parp_logo_3

Edbak Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na opracowanie Nowego Modelu Biznesowego na rynek brytyjski dokonała wyboru najkorzystniejszej ofert złożonej przez PwC Polska.