EDBAK Sp. z o.o.
Piotrowice 186
23-107 Strzyżewice

tel. +48815628119
fax. +48815628119 wew. 129
e-mail: info@edbak.pl

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 713-288-12-19
Numer KRS: 0000230206
Wysokość kapitału zakładowego: 1 050 000,00 PLN
BDO: 000041927

Dział Wycen i Kalkulacji Zleceń
tel. +48815628119 (wew. 106 lub 115)
fax. +48815628119 wew. 129

Zapytania związane z usługami (cięcie laserowe,piłą,gilotyną,gięcie, spawanie, szkiełkowanie):
zapytania.kooperacja@edbak.pl

Zamówienia usługowe:
zamowienia.kooperacja@edbak.pl

Specyfikacja składnia zleceń do wyceny POBIERZ

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.