kariera

Oferty pracy

Nasz najcenniejszy kapitał to Ludzie! KARIERA w Edbak Sp. z o.o. to możliwości osobistego rozwoju i kształcenia, możliwości wymiany poglądów oraz prezentowania własnych innowacyjnych pomysłów. Dołącz do zespołu – poszukujemy do współpracy inżynierów, konstruktorów, technologów, operatorów maszyn CNC oraz specjalistów w dziedzinie sprzedaży i marketingu.

Szukamy ambitnych i aktywnych osób które chcą się rozwijać zawodowo. Osoby te muszą dzielić z nami pasję rozwijania firmy oferującej produkty i usługi na rynku lokalnym i zagranicznym.

Więcej informacji:

Dział HR
Marzena Słowińska
Tel: 081 5628 119 wew. 118

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Edbak Sp. z o.o. z siedzibą Piotrowice 186, 23-107 Strzyżewice,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@edbak.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami